MAĞDUR HAKLARI

MAĞDURLARIN MADDÎ HAKLARI 

Trafik kazalarında yaralanan, sakat kalan veya vefat eden kişilerin mirasçılarının ne gibi maddi hakları olduğu konusundan da bilgi vermek için kısaca bahsedelim. Bu hususta en önemli yasal dayanak 13.10.1983 tarih 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu (KYTK)’dur bu kanun gereği motorlu araç sahibi herkes aracı için her yıl Zorunlu Mali MesuliyetSigorta Poliçesi yaptırmak zorunda bırakılmıştır. Bu poliçenin yaptırılmaması durumunda araca bağlama ve trafik cezası işlemleri uygulanır. Ancak poliçenin asıl önemi kaza vukuunda araç sahibi ve kusurlu sürücüsünü yüz binlerce TL tazminat külfetinden korumayı aamaçlamaktadır. Bu arada Trafik kazası durumunda aracın kendi maddi hasarını tazmin etme amacına dönük olan kasko poliçeleri ile bahsettiğimiz zorunlu trafik poliçesini de ayırmak gerektiğini hatırlatmakta fayda vardır ikisi birbirinden farklı konumlandırılmalıdır.

3 TEMEL KORUMA TEMİNATI

Zorunlu Mali Mesuliyet Sigorta poliçelerinde düzenlenmiş olan 3 temel koruma teminatı var olmaktadır:
- Bunlar Vefat, maluliyet ve tedavi.

Bu her üç teminatın limitleri de  kişi başına 310 TL’ye 01.01.2016 tarihi itibarıyla yükseltilmiştir.

ZAMAN AŞIMI SÜRESİ

Son olarak, bu taleplerin de bir zaman aşımı süresine tabi olduğunu bildirmekte fayda var her şeyin bir süresi olduğu gibi bu taleplerin de bir süresi vardır. Mağdurların, hak kaybına uğramaması için taleplerini süresi içinde ilgili şirket veya kuruma bildirmesi gerekmektedir.

Ülkemizde meydana gelen trafik kazalarından dolayı geride kalan pek çok mağdur insanımızın eş ve çocuklarının oldukları, bu haklardan habersiz bir şekilde mağduriyetlerinin devam ettiği de malesef üzücü bir gerçektir.

Tazminatınız elinize geçene kadar hiçbir ücret talep etmeden kaza tazminat talebinizi bize iletiniz, sizin için gerekenleri yapalım.